Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

Pracovné stretnutie s členmi CBF - Cooperative Babtist Fellow Ship - Važec

Terénni sociálni pracovníci v rámci viacročnej spolupráce s CBF (Cooperative Baptist Fellowship) zorganizovali stretnutie venované hľadaniu foriem pomoci sociálne odkázaným Rómom vo Važci.
Stretnutia sa zúčastnili aj odborné komunitné konzultantky PSI Liptov, ktoré v rámci projektu „Partnerstvo – cesta, po ktorej nikto nekráča sám“ spolupracujú na príprave komunitného plánu sociálnych služieb pre obec. Zástupcom nadácie CBF bola predstavená doterajšia činnosť komunitných pracovníkov s rómskou komunitou aj oblasti pre ďalšiu možnú spoluprácu pri riešení problémov, hlavne v osade Dolinka.


Pridané 27.10.2010