Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

Cesta za príkladmi dobrej praxe

11.marca 2011 sa odborní komunitní konzultanti v rámci projektu „Partnerstvo – cesta, po ktorej nikto nekráča sám“ stretli so zástupcami občianskeho združenia „My Mami“ z Prešova, ktoré sa venuje týraným ženám, mladým matkám s deťmi s rómskej komunity a ich začleňovaniu do spoločnosti. Dlhoročné skúsenosti z činnosti združenia Partnerstvo sociálnej inklúzie Liptov využije pri ďalších aktivitách zameraných na riešenie sociálnych problémov členov rómskych komunít, hlavne žien a detí.
Pridané 18.3.2011