Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

Mobilizácia lokálnych zdrojov

Myšlienka projektu „Partnerstvo – cesta, po ktorej nikto nekráča sám“ sa naplno prejavila koncom januára a začiatkom februára 2011, kedy na požiadanie terénnej komunitnej pracovníčky z Važca členky realizačného tímu zmobilizovali lokálne zdroje pri zabezpečení potravinovej pomoci pre rodiny z osady Dolinka, nachádzajúce sa v stave najvyššej núdze.

Vďaka podpore a nezištnej pomoci fyzických osôb aj zástupcov firiem (Prima Slovakia s.r.o., Slovenský červený kríž, Spišská katolícka charita) a obchodných reťazcov (CBA Verex, Kaufland) sa podarilo zabezpečiť potravinovú pomoc v celkovej sume cca 400 eur. Potravinová pomoc bola prideľovaná hlavne rodinám s malými deťmi.
Pridané 9.2.2011