Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

„Poďme spolu, podporíme našu školu“

V pondelok 12. mája 2008 sa na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo veľkoplošné „Človeče, nehnevaj sa...“, ktoré bolo netradičným vyvrcholením projektu Komunitnej nadácie Liptov (KNL) s názvom „Poďme spolu, podporíme našu školu“. Na príprave a realizácii hrovej aktivity sa spolu s KNL podieľalo aj občianske združenie Partnerstvo sociálnej inklúzie Liptov (PSI Liptov).

„Živého“ človeče sa zúčastnili žiaci a učitelia základných škôl zapojených do projektu KNL. Súťažili o odmenu nielen pre svoju školu, ale aj pre organizáciu sociálnych služieb, ktorú si vylosovali pred prvým hodením kockou. Hráči zastupovali organizácie, ktoré do účasti na súťaži vytipovali pracovníčky PSI Liptov na základe informácií z predchádzajúcich mapingov ich činnosti a potrieb. Išlo o sociálne zariadenia, ktoré pomáhajú osobám so zdravotným postihnutím, sociálne slabším ľuďom, či občanom ohrozeným sociálnym vylúčením.

Ocenená organizácia - Stredisko opatrovateľských služieb v Liptovskom Hrádku, ktorá je organizačnou súčasťou Slovenského Červeného Kríža Územný spolok Liptov, môže výhru – šek v hodnote 25 tisíc slovenských korún použiť na nákup sanity vo firme K.R.T. s.r.o. v Liptovskom Mikuláši, ktorá cenu do súťaže poskytla.

Radosť z výhry Stredisku opatrovateľských služieb zabezpečil tím „Švošovské kvarteto“ súťažiaci v žltých tričkách z Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Matúša v Švošove, ktorý po sérii hodov kockou v najvyššej hodnote 6 hru veľkoplošné Človeče, nehnevaj sa...vyhral!

Akciu sprevádzal aj kultúrny program v podaní Rómskej skupiny Ramoro z Liptovského Hrádku.

Pridané 20.5.2008