Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

Vzdelávanie „Strategické plánovanie

V rámci projektu „Stabilným Partnerstvom k sociálnej inklúzii v regióne Liptov – pre všetkých s otvoreným srdcom, ktorí chcú riešiť sociálne problémy v regióne“ prebieha vzdelávacia aktivita s názvom „Strategické plánovanie“.

Prečo práve „strategické plánovanie“? Pretože cieľom PSI Liptov a jeho poslaním je koordinovať a usmerňovať sociálne aktivity v regióne, a to bez stratégie a strategických dokumentov nejde.

K ich odbornej príprave slúži aj vzdelávacia aktivita, ktorá sa práve realizuje a je určená pre všetkých s otvoreným srdcom.

Účastníkmi odborného vzdelávania, ktoré prebieha formou tréningov, sú členovia PSI alebo ich zástupcovia, komunitné konzultantky i zástupcovia cieľových skupín.

Cieľom tréningu je získať praktické zručnosti a schopnosti zvládnutia procesu strategického plánovania, ktoré si zúčastnení precvičujú na im blízkych témach – rozvoj vlastnej osobnosti či vlastnej organizácie. Každý absolvuje 88 vyučovacích hodín a výsledkom snaženia lektorov a „žiakov“ bude samostatná práca a obhájenie si vlastného návrhu strategického plánu vo vybraných oblastiach.

Pridané 4.2.2008