Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

Stretnutie členov pri príležitosti 5. výročia vzniku PSI Liptov

15.12.2010 sa konalo koncoročné stretnutie členov Partnerstva sociálnej inklúzie Liptov o.z. pri príležitosti 5. výročia vzniku PSI Liptov o.z. Súčasťou programu bola prezentácia projektu realizovaného vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia: „Partnerstvo – cesta, po ktorej nikto nekráča sám“, jeho uskutočnených aj plánovaných aktivít, ako aj čiastkových výstupov.Pridané 9.1.2011