Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

Tvorba komunitných plánov

Stretnutia pracovných skupín sú súčasťou procesu tvorby komunitného plánu sociálnych služieb, ktorý by v súlade so zákonom č. 448/2008 mala mať spracovaný každá obec.
V rámci projektu „Partnerstvo – cesta, po ktorej nikto nekráča sám“ sa odborné komunitné konzultantky stretávali s členmi pracovných skupín vo Važci, v Liskovej , so zástupcami obce v Liptovskej Osade či v Liptovských Sliačoch. Pri príprave a následnej tvorbe komunitných plánov poskytovali odbornú metodickú pomoc.

Pridané 15.6.2011