Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

Milí spolupracovníci, priatelia a sympatizanti,

oznamujeme Vám, že naše združenie bolo opätovne zaregistrované ako príjemca 2 % dane z príjmu.

Vďaka Vašej podpore sme za 3 roky registrácie získali 833,42 eur, ktoré boli použité na spolufinancovanie projektov, ktoré realizovalo združenie v týchto rokoch pre sociálne odkázaných spoluobčanov, ľudí na pokraji chudoby, občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných v regióne Liptova.

Prostredníctvom stránky PSI Liptov Vás oslovujeme so žiadosťou o poskytnutie 2 % z Vami odvedenej dane z príjmu na podporu našej ďalšej činnosti.

2 % dane z príjmu nie je veľa, ale veľa znamená pre tých, ktorým môžu pomôcť.

Ako nás môžete podporiť:
Ak ste zamestnanec, nepodávate daňové priznanie , ale:

  1. požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane
  2. do 31.3.2013 Vám zamestnávateľ vyplní a potvrdí tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2012“
  3. na základe týchto údajov vyplníte jednoduché tlačivo „Vyhlásenie“, ktoré nájdete tu
  4. obidve vyplnené tlačivá doručíte na daňový úrad v mieste Vášho bydliska do 30.4.2013

Ak podávate daňové priznanie:

  1. vypočítajte si 2 %z dane z príjmov
  2. súčasťou daňového priznania je „Vyhlásenie k poukázaniu 2 % podielu zaplatenej dane“, do ktorého je potrebné vpísať údaje Občianskeho združenia Partnerstvo sociálnej inklúzie Liptov

Názov: Partnerstvo sociálnej inklúzie Liptov
Adresa: Štúrova 1968, 031 01 Liptovský Mikuláš
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37975129