Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

Stretnutie členov pri príležitosti 5. výročia vzniku PSI Liptov