Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

Pracovné stretnutia s pracovníkmi LPSI Orava