Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

Mapovanie potrieb a problémov rómskej komunity vo Važci – osada “Dolinka”