Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

Mapovanie potrieb a problémov rómskej komunity v Pribyline - osada Pod brehom