Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

Vzdelávanie - Riadenie projektového cyklu a Projektový manažment