Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

Stretnutie členov PSI Liptov o.z