Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

Zasadnutie členov PSI Liptov o.z.