Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

MARGINALIZOVANÁ SKUPINA

Podľa Arnolda Mindella je marginalizovaná skupina taká, „ktorá má pocit, že nie je vypočutá, ocenená, pochopená, rešpektovaná a rovnocenná. Členovia marginalizovanej skupiny sa cítia byť ponižovaní a majú zážitok odmietania silnejšími skupinami.“

Marginalizované skupiny obyvateľstva sa vyznačujú úplným sociálnym vylúčením v dôsledku pôsobenia rôznych faktorov (napríklad dlhodobá nezamestnanosť, nedostatočná sociálna prispôsobivosť, príslušnosť k určitej etnickej skupine v regióne a pod.)

Zdroj:www.dreamingwolf.sk

www.build.gov.sk