Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

SOCIÁLNA PODPORA

Rodinné dávky financované zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom ktorých sa štát priamo podieľa na riešení niektorých životných situácií ( napr. narodenie, výživa a výchova dieťaťa, smrť rodinného príslušníka a podobne.) Nárok na rodinné dávky nie je podmienený platením príspevkov, či príjmovými pomermi oprávnených osôb.

Zdroj: www.employment.gov.sk